Asociacijos misija

visapusiškas psichosocialinės onkologijos plėtojimas

Apie mus

Vienijami bendro tikslo – padėti onkolo­giniams pacientams spręsti psicholo­gines, socialines bei dvasines su vėžio liga susijusias problemas ir pagelbėti su onkologiniais ligoniais dirbantiems spe­cialistams – psichologai, socialiniai dar­buotojai ir psichiatrai iš Nacionalinio vėžio instituto, VUL Santaros klinikų, VĮ VU Vaikų ligoninės ir kitų įstaigų 2007 me­tais įkūrė Psichosocialinės Onkologijos Asociaciją (POA).


Plačiau