ES lėšomis finansuojamas projektas

Atgal

ES lėšomis finansuojamas projektas „ Psichosocialinė pagalba onkologiniams pacientams regionuose “

Projektas finansuojamas Europos Socialinio fondo lėšomis:

Projekto vertė – 154 962,93

Projektas įgyvendinamas 2019.03.25– 2021.03.25

Projekto tikslas – teikti psichologinę ir socialinę pagalbą onkologiniams pacientams regionuose.

Šiuo projektu yra siekiama didinti psichosocialinių paslaugų onkologiniams ligoniams prieinamumą nuo didelių gydymo klinikų nutolusiuose regionuose (Lazdijų r. sav., Pasvalio r. sav., Trakų r. sav., Biržų r. sav., Jonavos r. sav., Kėdainių r. sav., Šalčininkų r. sav., Varėnos r. sav., Alytaus r. sav.), kuriuose psichologinės ir socialinės pagalbos prieinamumo trūkumas yra vienu ryškiausiu veiksnių, lemiančių psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo netolygumus. 

Tikslui pasiekti numatytos šešios pagrindinės poveikio priemonės: seminarai, individualios psichologinės ir socialinės konsultacijos, grupinė terapija,  psichologinė terapija internetu bei savitarpio pagalbos grupės.

Planuojama, kad per dviejų metų trukmės projektą į veiklas bus įtraukti 200 įvairaus amžiaus onkologinių pacientų.

Projektas įgyvendinamas bendradarbiaujant su Nacionaliniu vėžio institutu (NVI), VšĮ ”Tėviškės Namai” (Alytus), Tėviškės namų bendruomene (Alytus), Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, “Onkologinė savigalba Lazdijuose”,  Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru; Trakų rajono savivaldybės visuomenės sveikato biuru; Lietuvos invalidų draugijos Biržų skyriaus sergančiųjų onkologinėmis ligomis klubu “Stenkimės nugalėti ligas”, Jonavos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru ir Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru.