Irina Banienė

Atgal

Vardas: Irina
Pavardė: Banienė
Miestas: Kaunas
Specialybė: Sveikatos psichologija, Kognityvinė elgesio terapija
Darbovietės: 

  • LSMU Sveikatos psichologijos katedra, lektorė, doktorantė; 
  • LSMUL Kauno klinikos, Vaikų ligų klinika, medicinos psichologė.

 

 


  • Digrytė, Laura; Banienė, Irina. Depression, anxiety and stress coping in parents of children with the oncological disease = Tėvų, slaugančių onkologine liga sergančius vaikus, depresiškumas, nerimas ir streso įveika / Laura Digryte, Irina Baniene // Biologinė psichiatrija ir psichofarmakologija = Biological psychiatry and psychopharmacology. Palanga: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Elgesio medicinos institutas. ISSN 1822-3702. 2017, t. 19, Nr. 1, p. 00-00. Prieiga per internetą: <http://biological-psychiatry.eu/wp-content/uploads/2017/07/2.pdf>.
  • Mažeikaitė, Julija; Zelenkaitė, Eglė; Audickaitė, Eglė; Banienė, Irina. Influence of dog-assisted therapy on emotional and psychological state of children in department of paediatric oncology and haematology / Julija Mažeikaitė, Eglė Zelenkaitė, Eglė Audickaitė, Irina Banienė // Health, Environment and Sustainable Development: Interdisciplinary Approach - HESDIA 2016 [International conference : September 21-23, 2016, Kaunas] : abstract book / Kauno Kolegija/University of Applied Sciences. Faculty of Medicine. Kaunas: Kauno kolegija/University of Applied Sciences, 2016, ISBN 9789955274896. p. 32-32. Prieiga per internetą: <http://hesdia.kaunokolegija.lt/wp-content/uploads/2016/09/HESDIA-abstract-book.pdf>.
  • Rekašiūtė, Eglė; Banienė, Irina. Literatūros apžvalga: onkologinėmis ligomis sergančių paauglių psichosocialiniai sunkumai / Eglė Rekašiūtė, Irina Banienė // Visuomenės sveikata = Public health. Vilnius: Higienos institutas. (Literatūros apžvalga). ISSN 1392-2696. 2016, Nr. 3(74), p. 8-14. Prieiga per internetą: <http://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2016.3(74)/VS%202016%203(74)%20LIT%20A%20Onkologines%20ligos.pdf>.
  • Banienė, Irina; Šinkariova, Liuda. Moterų, sergančių krūties vėžiu, asmenybės bruožų bei streso, susijusio su liga, įveikimo strategijų sąsajos su sveikata susijusia gyvenimo kokybe / Irina Banienė, Liuda Šinkariova // Sveikatos mokslai = Health sciences. Vilnius: Sveikatos mokslai. (Visuomenės sveikata / Public health). ISSN 1392-6373. 2015, t. 25, Nr. 3, p. 11-16.
  • Banienė, Irina; Žemaitienė, Nida. Tėvų, auginančių onkologine liga sergančius vaikus, potrauminio streso simptomai: sisteminė literatūros apžvalga / Irina Banienė, Nida Žemaitienė // Sveikatos mokslai = Health sciences. Vilnius: Sveikatos mokslai. (Apžvalga. Informacija / Review. Information). ISSN 1392-6373. 2015, t. 25, Nr. 3, p. 107-113.
  • Banienė, Irina. Moterų, sergančių krūties vėžiu, asmenybės bruožų bei streso, susijusio su liga, įveikimo strategijų sąsajos su gyvenimo kokybe / Irina Banienė // Lietuvos psichologų kongresas "Quo vadis, psichologija?" : 2013 m. gegužės 9-11 d. Kaunas, Lietuva : kongreso pranešimų santraukų leidinys / Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Visuomenės sveikatos fakulteto Sveikatos psichologijos katedra ir Sveikatos tyrimų institutas. Kaunas: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto leidykla, 2014. (Onkopsichologija.). p. 18-18. Prieiga per internetą: <http://www.psichologusajunga.lt/lps/admin/spaw2/uploads/files/LPK%20leidinys%202014.pdf>.